Klojimų teatrų festivalis Punske (Lenkija)

Pirmoji teatro kelionė, pareikalavusi 12 val. laukimo Lenkijos pasienyje, kad patektume pas savo žemiečius į Punską. Su mumis kartu vyko Tauragės liaudies teatras (Remigijus Kaškauskas „Karšto garo debesys“), Trakų kultūros namų teatras (B. Sruoga „Dobilėlis penkialapis“, rež. Vytautas Mikalauskas), punskiečių kampuočių klojimo teatras (A. Gricius „Ponaitis“, rež. Teklė Paransevičienė). Jonavos teatras vežė Živilės Martinaitienės režisuotą spektaklį S. Kymantaitė-Čiurlionienė „Pinigėliai“.

Skaityti plačiau...