AIDAS

Tarptautinis mėgėjų teatro forumas „Aidas“ - svarbus įvykis Lietuvos ir užsienio mėgėjų teatrams, kur vyksta keitimasis patirtimi, aktyvus mokymasis, socialinis bendravimas. Jis įtrauktas į pasaulinės mėgėjų teatro sąjungos AITA/IATA  renginių planą kaip atitinkantis tarptautiniams renginiams keliamus reikalavimus. LR Kultūros ministro 2014 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. ĮV-687 forumas„Aidas“ patvirtintas  prioritetiniu mėgėjų meno 2015-2017 m. renginiu.

Nuo 1993 m. kas antri metai organizuojamas tarptautinis mėgėjų teatrų forumas „Aidas“ siekia populiarinti kraštiečio Raimundo Samulevičiaus kūrybą, aktyvinti Lietuvos mėgėjų teatro veiklą bei kultūros sklaidą pasaulyje, gerinti spektaklių meninį lygį, kelti režisierių bei aktorių kvalifikaciją, sudaryti sąlygas regiono bendruomenei naudotis forumo kultūrinės-edukacinės veiklos produktais.

„Aido“ metu jau parodyta virš 70 Lietuvos teatrų spektaklių bei 26 užsienio kolektyvų darbai iš Latvijos, Rusijos, Islandijos, Vokietijos, Vengrijos, Lenkijos, Baltarusijos, Didžiosios Britanijos, Čekijos, JAV, Slovakijos ir kt. „Aidas“ sparčiai peraugo vietinio renginio ribas: dėl plačios edukacinės veiklos forumu vadinamas renginys pritraukia ne tik geriausius Lietuvos mėgėjų teatrus, bet ir bendraminčius iš užsienio šalių.

Kaskart vis stiprėja „Aido“  edukacinė programa, skatinanti intelektinės ir kūrybinės raiškos potencialą, ugdanti novatoriškumą ir plečianti akiratį. Kolektyvai į „Aidą“ mielai vyksta ne tik vaidinti – forumo metu profesionaliai aptariami spektakliai, padedant profesionaliems ekspertams (KU dėstytojui doc. G. Šimkui, KU režisūros katedros vedėjai dr. doc. D. Vaigauskaitei, LLKC teatro poskyrio vadovei I. Maciulevičienei, VDU dėstytojai teatrologei V. Truskauskaitei, Allai Zorinai (Rusija) ir kt.); kūrybines laboratorijas vedė garsūs teatro meno autoritetai J. Vaitkus, G. Padegimas, V. Bagdonas, V. Masalskis, Rusijos teatro akademijos docentai O. Snopkov, O. Volyncev, režisierius Lazlo Lukasc iš Vengrijos.  Forumo metu Lietuvos mėgėjų teatro bendruomenei sudaroma galimybė dalyvauti seminaruose-praktikumuose: apie 300 dalyvių jau gavo Jonavos suaugusiųjų švietimo centro kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus, klausytasi įžymių lektorių, kritikų, vyko susitikimai su dramaturgais ir jų kūrybos nagrinėtojais K. Urba, N. Indriūnaite, E. Ignatavičiumi ir kt. Nuo 2001 m. organizuojant forumo edukacines programas bendradarbiaujama su Klaipėdos  ir Vytauto Didžiojo universitetais.