V. Ruminavičiūtė "Sunki našta"

Premjera 1994-03-26

Režisierius Jonas Andriulevičius
Dailininkė Rasita Sanikovaitė

Vieno veiksmo melodramoje atskleidžiami amžini, bet vis dar skaudūs dalykai – kartų konfliktai, tarpusavio nesusikalbėjimas, metas, kai seni tėvai tampa vaikams nepakeliama našta.

Motina – Marcelė Bružienė
Birutė (dukra) – Vitalija Kraučelienė
Aldona (dukra) – Adelija Mykolaitienė
Vincas (sūnus) – Mindaugas Švėgžda
Regina (marti) – Bronė Zubrickaitė
Jurgis (žentas) – Povilas Sakalauskas
Magdelė (motinos draugė) – Danguolė Lukošiūnienė

 

Skaityti plačiau...

F. Sagan "Pašinas"

Premjera 1994-02-12

Režisūra ir scenografija – Živilė Dimšaitė

Muzikos akademijos Klaipėdos fakultetų režisūros specialybės IV kurso studentės pastatyta vieno veiksmo melodrama. Rajono spaudoje skelbta, jog šis spektaklis savo tematika – „meilė, aistra gyvenimui, žmogaus vieta jame“ – turėtų sudominti jaunimą, kuriam artimi ir aktualūs pjesės herojų likimai.

Elžbieta – Jolanta Arlauskienė
Žanas – Nerijus Martinaitis, Saulius Andrikonis
Liusjenas – Darius Kačenauskas

 

Skaityti plačiau...

I. Radojevas "Benzino kolonėlė"

Premjera 1992-04-03

Režisierė Daiva Valančiūtė-Eimontienė

1992 m. teatre praktiką atliko Klaipėdos universiteto diplomantė Daiva Eimontienė. Diplominiame spektaklyje nagrinėjamos dviejų jaunų žmonių asmenybės tapsmo, savivertės suvokimo problemos, su švelniu jumoru žvelgiama į pirmosios meilės potyrius, nedrąsius žingsnius suaugusiųjų pasaulyje. Merginos ir vaikino  susitikimas benzino kolonėlėje žiūrovui atveria iš pirmo žvilgsnio lyg ir nesudėtingą jaunuolių požiūrį į gyvenimą, tačiau tuo pat metu kviečia susimąstyti apie aktualias moralines, etines problemas.

Skaityti plačiau...

Žemaitė „Trys mylimos“

Premjera 1987-03-28

Režisierius Jonas Andriulevičius
Dailininkė Nomeda Grumadaitė

„Šiuolaikinis, stilizuotas pastatymas – spektaklis nėra tradicinės „Trys mylimos“, - recenzavo tuometinė rajono spauda.”Daugelį scenų žiūrovai priėmė labai šiltai, o spektaklio pradžioje pastebimai jaudinęsi aktoriai pamažu vis tikriau ėmė jaustis scenoje, - po premjeros rašė laikraštis “Chemikas”. – Žinoma, jie ne profesionalai, tačiau ar tik ne tai ir priartina juos prie mūsų, žiūrovų?”

Skaityti plačiau...

Puslapiai