B. Sruoga "Uošvė"

Premjera 1998-04-19

Režisierius Jonas Andriulevičius
Dailininkė Rasita Sanikovaitė

B. Sruoga šią komediją parašė kalėdamas Štuthofo koncentracijos stovykloje. Veiksmas, vykstantis 1934 m. Lietuvoje, buitinėmis scenomis atskleidžia motinos ir dukros meilės intrigas. Pasak laikraščio “Jonavos balsas”, nustebina spektaklio pradžia – užmezgamas dialogas tarp scenoje esančių aktorių ir žiūrovų.“Toks inscenizuotas pokalbis tampa tarsi įvadu į būsimą spektaklį, žiūrovai iškart įtraukiami į scenoje besivystančius įvykius“. Išskirti ir labiausiai žiūrovams patikę aktoriai – V. Žalkauskas (Kermošius) ir D. Lukošiūnienė (Kemšaitė).
„Siu­že­tą pa­su­ko­me taip, kad paaiš­kė­tų, jog pro­tas žmo­nėms su­si­su­ka ne nuo „šnap­so“, o nuo mei­lės, - sakė spektaklio režisierius. - Vie­ni įsi­my­li tuos, ku­rie jų ne­my­li, ki­ti ku­ria int­ri­gas.”

Vaitiekus Šiaudelis – Saulius Andrikonis
Jurgis Kermošius – Vladas Žalkauskas, Darius Kačenauskas
Paulė Dvikartienė – Adelija Mykolaitienė
Mikasė Dvikartytė – Jolanta Arlauskienė
Juozapata Kemšaitė – Danguolė Lukošiūnienė
Adomas Pumpurė – Povilas Sakalauskas
Jeronimas Buza – Mindaugas Švėgžda

Previous Post
K. Binkis "Kai atsarga daro gėdą"
Next Post
I. Radojevas "Benzino kolonėlė"