Jonas Andriulevičius

Jonavos rajono savivaldybės teatro meno vadovas-režisierius, Jonavos J. Miščiukaitės meno mokyklos teatro mokytojas ekspertas, Lietuvos liaudies kultūros centro ekspertas konsultantas Kauno apskričiai, Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos AITA/NETA nacionalinio centro prezidentas.1982 m. baigė Valstybinės konservatorijos Klaipėdos teatro meno fakultetą (dabar Klaipėdos Universitetas), įgijo kultūros-švietimo darbuotojo, režisieriaus kvalifikaciją. 2005 m. baigė edukologijos magistrantūros studijas Vytauto Didžiojo universitete. Dirba edukologinį darbą, dalyvauja konferencijose, skaito paskaitas, veda seminarus, kūrybines laboratorijas rajono, šalies ir užsienio teatralams.
J. Andriulevičiaus darbai tapo Lietuvos suaugusių mėgėjų teatrų apžiūros-šventės „Atspindžiai“ 1996 m.,1998 m., 2001 m., 2003 m., 2012 m., 2014 m. laureatais; 1999 m., 2005 m., 2007 m., 2009 m., 2010 m. diplomantais.

Žymiausi pasiekimai ir apdovanojimai:

 • 1996 m. paskirta II-oji Boriso Dauguviečio premija; už nacionalinės dramaturgijos puoselėjimą  (spektaklis G. Mareckaitės „Sutemų sakmės“);
 • 1988 m.  (spektaklis „Eglės namai“ ) tapo Klaipėdos Universiteto  režisūros katedros absolventų festivalio „Auksinis Amūras“ laureatu;
 • 2000 m. Jonavos rajono savivaldybės teatras ir režisierius J. Andriulevičius pripažinti „Geriausiu suaugusiųjų mėgėjų teatru ir vadovu“ bei pirmieji šalyje pelnė „Aukso paukštę“;
 • 2000 m  atstovauta Šiaurės Europos mėgėjų teatro aljansui centrinės Europos mėgėjų teatrų festivalyje Hronove (Čekija) (spektaklis E. Salola “Bobos”);
 • 2002 m. atstovauta  Lietuvos mėgėjų teatro sąjungai II-ajame oficialiajame šiaurės Europos NEATA mėgėjų teatro  festivalyje “Arossia 2002” Vastere (Švedija) (spektaklis Ž. Ženė “Kambarinės”);
 • 2003 m. režisierius Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų karūnavimo jubiliejaus proga apdovanotas premjero A. Brazausko padėkos raštu;
 • 2013 m. pelnė nominaciją „Tegyvuoja teatras“ už nuopelnus Lietuvos mėgėjų teatrui;
 • 2006 m. LLKC paskirtas teatro ekspertu konsultantu Kauno apskričiai;
 • 2009 m. išrinktas Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos AITA/NETA nacionalinio centro prezidentu;
 • 2009 m. LLKC išrinktas teatro žanro tarybos nariu.

Vaidmenys:

 • G. Mareckaitė „Sutemų sakmės“ - Rūpintojėlis
 • S. Čiurlionienė Kymantaitė „Pinigėliai“ - Sūrinskis
 • K. Binkis „Dešimt litų ir gyvybė“ - Krisius (namų savininkas)
 • A. Vitemaa „Zuzana arba meilės mokykla“ - Ferdinandas
 • S. Šaltenis „Škac, mirtie, visados škac“ - Senelis
 • B. Brechtas „Miesčioniškos vestuvės“ - Vyras

Režisuoti spektakliai:

 • J. Lada „Tinginys Honza“, premjera 1985-12-30
 • I. Radojevas „Mocartas“, premjera 1986-03-02
 • Žemaitė „Trys mylimos“, premjera 1987-03-28
 • G. Mareckaitė „Eglės namai“, premjera 1988-02-20
 • P. Vaičiūnas „Prisikėlimas“, premjera 1990-07-11
 • K. Binkis „Kai atsarga daro gėdą“, premjera 1991-03-15
 • B. Sruoga „Uošvė“, premjera 1998-04-19
 • R. Samulevičius „Lokys“, premjera 1992-02-25
 • V. Ruminavičiūtė  „Sunki našta“, premjera 1994-03-26
 • R. Samulevičius „Nenusimink, Tomai“, premjera 1995-03-18
 • G. Mareckaitė „Sutemų sakmės“, premjera 1995-10-11
 • K. Binkis „Dešimt litų ir gyvybė“, premjera 1997-03-01
 • E. Salola „Bobos“, premjera  1998-03-28
 • V. Juknelis „Kakalynė“, premjera 1999-09-24
 • Ž. Žene „Kambarinės“, premjera 2001-09-15
 • K. Nissen „Daina apie Dunojų“, premjera 2003-09-26
 • L. S. Černiauskaitė „Pjesė trims moterims ir Liudviko lavonui“, premjera 2005-09-23
 • J. Grušas „Kiaulių gatvės gyvenimas“, premjera 2007-09-27
 • „Traukinių stotis“, premjera 2007-11-23
 • N. Ptuškina „Aš tave labai myliu, mama“, premjera 2009-05-08
 • Daiva Čepauskaitė „Pupos“, premjera 2010-09-2
 • A. Čechovas „Meška“, premjera 2011-07-03
 • Just. Marcinkevičius „Devyni broliai“, premjera 2012-03-27
 • J. Andriulevičius „Namo“ (pagal lietuvių autorių kūrybą), premjera 2013-06-26
 • K. Donelaitis „Vasaros darbai“, premjera 2013-11-30
 • A.Zinčiukas „Pirmyn, Katinėli!“, premjera 2014-12-17
 • Romualdas Granauskas „Išvarytieji“, premjera 2015-09-21
 • Edvardas Olbi „Trys aukštos moterys“, premjera 2015-09-25
Previous Post
Motinos dienai - spektaklis J. Andriulevičius "Namo"
Next Post
Daugiausia Lietuvos teatralų nominacijų atiteko Jonavai