A. Keturakis "Amerika pirtyje"

A. Keturakis "Amerika pirtyje"

1999 m.

Režisierius doc. Gediminas Šimkus
Ištraukos režisierė Živilė Martinaitienė

Jungtinis dešimties Lietuvos mėgėjų teatrų spektaklis, skirtas pirmojo lietuviško vaidinimo 100-osioms metinėms paminėti. Šią idėją – „Po šimto metų „Ameriką pirtyje“ vaidina visa Lietuva!“ – su Jonavos, Utenos, Palangos, Rokiškio, Kelmės, Kretingos, Joniškio, Telšių, Trakų, Jurbarko ir Klaipėdos universiteto mėgėjų teatrų artistais įgyvendino režisierius G. Šimkus.
Jungtinių teatro pajėgų spektaklyje vaidino net 6 Vincai, 7 Agotų, keliolika Bekampių ir Bekampienių. Vieni kalbėjo aukštaitiškai, kiti žemaičiavo. Spektaklis virto tikra švente: su teatrų vėliavomis, dainomis, išradingomis mizanscenomis, puikiomis aktorių improvizacijomis (laikraštis „Mėgėjų teatras).

Agota – Danguolė Lukošiūnienė
Vincas – Darius Kačenauskas

 

Previous Post
A. Čechovas "Piršlybos"
Next Post
F. Kalas "Keturiese vidurnaktį"