Motinos dienai - spektaklis J. Andriulevičius "Namo"

Motinos dienai - spektaklis J. Andriulevičius "Namo"

Jonavos savivaldybės teatras Motinos dienai skiria poetinę pokario dramą, kurioje panaudoti lietuvių poetų eilėraščiai. Spektaklis tarsi keliais sluoksniais perkloja mūsų tautos istorijos atkarpas, personažų likimais parodydamas, jog ir praeitis, ir dabartis, ir ateitis persipina neatsiejamais saitais.

Pasak LLKC vriausiojo specialisto Ramūno Abukevičiaus, spektaklio sce­narijaus autorius ir režisierius Jonas Andriulevičius "gvildena istorinę tematiką, pokario ir šių dienų sąsajas supina įtaigiu teatriniu vyksmu. Istorija pasakojama jautriai. Žiūrovai, sėdėdami scenoje šalia aktorių, rodos, susilieja savo išgyvenimais į vieną darnų alsavimą. Istorijos centre mama, kuri dalinasi savo pokario prisiminimais. Teatro pasakojama istorija tampa apibendrinančia, o mamos personažas tampa kiekvieno mūsų Mama. Spektaklis abejingų salėje nepalieka, jis stiprus emo­ciškai, o aktoriai džiugina gera vaidyba. Turbūt taikliausiai šią dramą apibūdino pora žiūrovų – nugirdau jų nuomonę: ...labai stipru. Pabaigoje net šiurpuliukai ėjo…“.

Spektaklis - 2013 m. Lietuvos mėgėjų teatrų šventės-apžiūros „Atspindžiai“ laureatas.

Previous Post
Balandžio 25 d. - seminaro-praktikumo tęsinys
Next Post
Daugiausia Lietuvos teatralų nominacijų atiteko Jonavai