R. Samulevičius "Laukimas"

Premjera 1997-09-26

Režisierė Živilė Dimšaitė - Martinaitienė
Scenografas Nerijus Martinaitis

Šis Jonavos teatro spektaklis, anot kritikų – iš naujo atrastas R. Samulevičius... Trūkinėjančio, tarsi nerealaus, iš ilgesio, nuojautų ir atsitiktinių susitikimų išplaukiančio, pačias žmogaus sielos gelmes paliečiančio romantiško meilės jausmo istorija, kuri scenoje ne suvaidinama, o tiesiog išgrojama... Pats autorius šį kūrinį apibūdino kaip šiuolaikinį, sprendžiantį “inteligentijos kūrybos ir kūrėjo santykių problemas”, jame daug poetikos, lyrizmo, sentimentų, o išorinio veiksmo labai mažai. Režisierei, pasitelkusiai dailininką N. Martinaitį, pavyko spektaklį “įžeminti”: scenoje nutiestas įspūdingas, siūbuojantis tiltas tapo gražia metafora – tiltas iš širdies į širdį, bet kaip sunku juo eiti... (laikraštis “Mėgėjų teatras”).
Pasak rajono spaudos, „pjesėje vyraujanti nuolatinė dvasinė įtampa bei nuojautos teatro aktorių jautriai pagaunamos ir perteikiamos publikai“. Puikus aktorių ansamblis, ypač išsiskiria pagrindinių vaidmenų atlikėjai P. Sakalauskas (Laertas) ir J. Arlauskienė (Marija).

Laertas – Povilas Sakalauskas
Marija – Jolanta Arlauskienė
Laerto žmona – Živilė Sasnauskienė
Olandas – Valdas Antanavičius
Jūratė – Danguolė Lukošiūnienė
Saulius – Julius Kielė
Elė – Lolita Vaškelienė
Snobas – Saulius Andrikonis
Antanas – Darius Kačenauskas
Mergina – Indrė Krajauskaitė

Previous Post
K. Binkis "Dešimt litų ir gyvybė"
Next Post
E. Salola "Bobos"