Regina Kestenienė

Jonavos rajono savivaldybės teatro direktorė nuo 1996 m., iki tol dirbo AB „Achema“ kultūros rūmų masinių renginių skyriaus vedėja, vėliau direktoriaus pavaduotoja. 2008 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo menotyros specialybę. Mokslinio darbo tema „Grotesko raiška Lietuvos mėgėjų teatro spektakliuose 1995-2000 m.“.
Sukaupė didelę vadybinę patirtį organizuojant teatro veiklą Lietuvoje bei užsienio šalyse. Organizuoja, kuria scenografiją ir režisuoja, daugelį respublikinių renginių, įtraukiamų į prestižinių renginių sąrašą (Tarptautiniai pramoginės muzikos festivaliai „Palanga 2001, 2002“, AB „Achema“ ir AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ darbo veteranų šventės ir kt.). Kartu su teatru Lietuvai atstovavo Lenkijoje, Rusijoje, Latvijoje, Čekijoje, Švedijoje, Danijoje, Islandijoje, Indijoje, Amerikoje, Airijoje.
2009 m. išrinkta Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos AITA/NEATA nacionalinio centro sekretore.
Apdovanota Jonavos rajono savivaldybės, Lietuvos liaudies kultūros centro, LR Kultūros ministerijos Padėkos raštais. 2016 m. Lietuvos mėgėjų teatro šventėje "Tegyvuoja teatras" Regina Kestenienė įvertinta nominacija "Už nuoplenus Lietuvos mėgėjų teatrui".

Vaidmenys:

  • K. Binkis „Dešimt litų ir gyvybė“ - Aukų rinkėja
  • K. Nissen „Daina apie Dunojų“ - Pirmoji Senė
  • E. Salola „Bobos“ - Boba
Previous Post
Viešas projekto "Ledi Vindermir vėduoklė" pristatymas
Next Post
Motinos dienai - spektaklis J. Andriulevičius "Namo"