LYGYBĖS MEDIS 2016

2016 m. projektas "Lygybės medis" vyko gegužės 4-6 dienomis Skrebinų kaimo turizmo sodyboje Jonavos r.
Skirtas Vietos bendruomenių metams paminėti:  Bendrystė ir vieningumas. Besąlygiška meilė ir priėmimas

Gintarė Vaiciekavičiūtė, Jonavos rajono laikraštis "Naujienos", 2016-05-17

Lygybės medžio pavėsyje telpa visi
Saulės nutvieksta šviežia žaluma, skaisčiu baltumu žydintys medžiai ir virš 70 įvairaus amžiaus vaikų bei suaugusiųjų, tris dienas gyvenę kitaip... Tai Jonavos rajono savivaldybės teatro edukacinis projektas „Lygybės medis“, į integracinę kūrybinę laboratoriją surinkęs socialinės atskirties grupes: socialiai remtinus vaikus iš įvairių rajono ugdymo įstaigų, Vaikų globos namų bei rajono Neįgaliųjų veiklos centro.  
„Lygybės medis“ pripažintas ryškiausiu edukaciniu teatro projektu

Šiemet nominacija „Ryškiausias edukacinis teatro projektas“ XI Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras“ įvertintas kūrybinės socializacijos renginys vyko jau devintą kartą. Pasak „Lygybės medžio“ autoriaus, Jonavos rajono savivaldybės teatro meno vadovo-režisieriaus Jono Andriulevičiaus, šiuo projektu teatro terapijos priemonėmis siekiama kūrybinių žmogaus galių poveikio asmenybei, norima įtraukti kitokias galimybes turinčius vaikus ir jaunuolius į socializacijos procesą, lavinant bendravimo įgūdžius ir empatiją.
„Akivaizdžiai matome, kaip keičiasi „Lygybės medžio“ dalyviai: mokosi klausytis ir išgirsti, išreikšti savo mintis ir emocijas, įsilieti į bendrą kūrybinį darbą ir patirti bendravimo džiaugsmą, - sako J. Andriulevičius. – Šiais Bendruomenėms skirtais metais akcentavome žmogaus ryšio su gamta, vientisumo ir harmonijos su savimi bei aplinka temą.“
Pamokų lyg ir nebuvo, tačiau mokytis reikėjo...
Tris dienas Jonavos r. Skrebinų kaimo turizmo sodyboje praleidę projekto dalyviai mėgavosi pavasarine gamta, puikiu orui ir neįprastu bendravimu. „Niekas čia nesibara, visi draugiški, net nepažįstami sveikinasi, - stebėjosi 11-metė projekto dalyvė. – Pamokų nėra, bet grupės vadovo vis tiek turime klausyti...“
Įprastų pamokų projekto metu nebuvo, tačiau trijose projekto dalyvių grupėse dirbę profesionalūs režisieriai Darius Armanavičius, Renaldas Bartulis ir Gintarė Kazakevičienė per tris dienas teatrinės raiškos priemonėmis siekė „nematomo“ ugdymo ir lavinimo: pažinti save, matyti ir pajausti kitus, gebėti bendrauti be agresijos ir pykčio, patirti bendrą kūrybos džiaugsmą, atrandant „aš‘ ir „mes“ sąryšį.
Jonavos „Lietavos“, „Neries“ ir Ruklos J. Stanislausko pagrindinių mokyklų moksleiviai, Jonavos vaikų globos namų auklėtiniai bei rajono Neįgaliųjų veiklos centro lankytojai, suskirstyti į mišrias grupes, diskutavo apie žmogaus ir gamtos ryšį, žaidybiniais ir kūrybiniais elementais bandė perteikti spalvos, garso, kvapų pojūčius, kūrė vadinamuosius „flašmobus“ ir mini spektaklius.
Bičiulystės pamokos augina vaikų savivertę
Pasak jau aštuntą kartą vaikus šiame projekte lydinčios Vidutės Tatarūnienės, Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos specialiosios pedagogės-logopedės, kasmet dėl galimybės dalyvauti „Lygybės medyje“ vaikai varžosi: stengiasi ypač gerai elgtis, kad tik nebūtų išbraukti iš sąrašo... „Jie čia gauna neįkainojamas bičiulystės pamokas. Mokykloje šitie vaikai su klase kur išvykti neturi už ką, renginiuose nedalyvauja, dažnai būna nustumiami į šoną kitų, aktyvesnių ir labiau savimi pasitikinčių, - vertina pedagogė. – O čia kiekvienas pastebėtas, pagirtas, geru žodžiu paskatintas.“ Jai pritaria ir Snieguolė Cėgienė, Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos psichologė bei vyriausioji socialinė darbuotoja Rasa Skurdauskaitė, lydėjusi Jonavos vaikų globos namų auklėtinius: „Vaikai čia jau pačią pirmąją dieną ima keistis, labai stengiasi gražiai elgtis, gauti pagyrimą ar įvertinimą. Daugelis tiesiog šio projekto metu atsikrato viešumo baimės, išmoksta pristatyti ir save, ir kitus, atranda saviraiškos džiaugsmą: deklamavau, gavau rolę, man plojo...“
Lietavos“ pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė Vaida Jakuitienė pripažįsta, jog atrinkti projekte dalyvausiančius vaikus nelengva. „Nors kartą dalyvavę nori vėl vykti, dar nebuvę – irgi... Stengiuosi atrinkti tokius, kurių šeimose yra socialinių problemų, trūksta priežiūros, arba tiesiog nemokančius bendrauti, nepritampančius mokykloje. Jie čia pamato, kad yra ir kitokių žmonių, egzistuoja kitoks bendravimas, nei jie įpratę.“
Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centro socialiniai darbuotojai Deividas Ulachovič ir Kristina Zubrovienė, stebėdami savo ugdytinius projekto metu,  džiaugėsi jų gera savijauta, geranoriškumu ir nuoširdžiomis pastangomis. „Mūsų centro lankytojai turi įvairių negalių, net ir tarpusavio bendravimas jiems dažnai būna sudėtingas. O čia jie jaučiasi pritapę, reikalingi ir naudingi, kaip ir visi kiti „Lygybės medyje“. Pasak socialinių pedagogų, neįgaliųjų gyvenime labai stipriai jaučiama ir socialinė, ir psichologinė atskirtis, jie neturi galimybių kur išvykti, pakeisti aplinką. Tad dalyvavimas šiame projekte jiems tampa reta proga pabendrauti su kitais žmonėmis, pasikrauti gerų emocijų, praplėsti akiratį ir pažintine, ir emocine prasme. „Smagu, kad sveiki vaikai juos taip natūraliai priima, - sako D. Ulachovič. – Net didžiausi vėluotojai skuba ryte, kad tik spėtų į autobusą, pasakoja darbuotojams, kaip jiems čia patinka, kokie šaunūs jų naujai atrasti draugai, gamina savo rankomis dovanėles grupių vadovams...“
Atsisveikinimo momentas parodo teatro terapijos galią
„Nykštuko“ teatro režisierius, aktorius ir vadovas, teatro mokytojas-metodininkas, Kauno miesto teatro mokytojų metodinio būrelio pirmininkas Darius Armanavičius su projekte dalyvaujančiais vaikais susitinka jau septintą kartą. „Interaktyvios, žaidybinės teatro terapijos priemonės paliečia kiekvieną grupės narį. Ir nesvarbu, ar jis jau buvęs, ar naujokas – vaikai labai greitai mokosi vieni iš kitų, - pasakoja vadovas. – Grupėse atsiradę neįgalieji įneša tokio natūralumo, paprastumo emocijose ir reakcijose, kad net ir sudėtingos socialinės patirties turintiems vaikams tampa lengviau adaptuotis, atsikratyti negatyvo, baimių ir agresijos.“  Vyksta natūralus bendruomenės formavimosi procesas – žmonės pradeda matyti ir girdėti vieni kitus, ima suvokti, jog bet kuris turi teisę būti toks, koks yra, jog galima bendrauti be įtampos, konkurencijos ar išankstinių nuostatų. „Mes čia dirbame ne pažymiui, ne konkrečiam tikslui, - teigia D. Armanavičius. – svarbiausia, kad žmogus tiesiog būtų kūrybiniame procese, tuo pačiu atsiverdamas ir prisidėdamas prie bendro tikslo.“
„Lygybės medžio“ suteiktos socializacijos pamokos vaikams įspūdžių pavidalu išliks ilgam. „Jie čia peržengia savo vidines ribas, išmoksta tolerancijos, - sako Renaldas Bartulis, VšĮ „Tiesiog teatras“ direktorius, dirbęs projekte ketvirtą kartą. – Socialaus gyvenimo įgūdžių jiems trūksta, uždaras šeimos ir mokyklos ratas to nesuteikia. Projekto metu vykstantis kūrybinis darbas, fantazijos lavinimas, atsirandanti empatija stipriai praplečia vaikų akiratį ir socialinės patirties ribas.“
Trečioji „Lygybės medžio“ diena tradiciškai baigiama bendra dalyvių refleksija – ratu susėdus dalinamasi įspūdžiais, aptariama, kas patiko ar nepatiko. „Labai gera buvo, - vienu balsu tvirtino kalbėjusieji. – Norėtųsi, kad tęstųsi ilgiau...“ Pasak D. Armanavičiaus, visada tarp projekto dalyvių atsiradusį ryšį akivaizdžiai parodo atsisveikinimo momentas: ilgi apsikabinimai, ašaros, nenoras skirtis su vadovais ir naujais draugais...
„Lygybės medis“ plečiasi ir stiprėja
„Labai puiki idėja sujungti iš skirtingų ugdymo įstaigų skirtingą patirtį turinčius vaikus, kurie čia smagiai bendrauja, kuria, atranda bendravimo džiaugsmą, naujų patirčių, - sako socialinė pedagogė Auksė Venckutė-Ivanauskė, dirbanti Jonavos rajono savivaldybės pedagoginėje-psichologinėje tarnyboje. – Tai  projektas, po kurio ir pati jaučiuosi patobulėjusi, „pasikrovusi“ tolesniam darbui.“ Pasak pedagogės, vaikams iš tikrųjų labai trūksta pasitikėjimo savimi, nors iš pažiūros jie drąsūs, viską žinantys... O kai atsiranda užduotis su konkrečiais reikalavimais, jie sutrinka, ir štai tada būtinas suaugęs žmogus šalia, kuris nuramina, padeda kiekvienam atrasti sprendimą ir sustato viską į vėžes, būna su jais kartu iki pat rezultato.
Šiemet „Lygybės medis“ turės ir antrąjį etapą – rugsėjo mėnesį bus organizuojama fotografo Gintauto Tiškos užfiksuotų įspūdžių paroda, projekto dalyviai dar kartą susirinks bendram darbui ir būsimojo, dešimtojo „Lygybės medžio‘ aptarimui. „Jonavos rajono savivaldybės finansavimo dėka šis projektas kasmet vis stiprėja, - džiaugiasi Jonavos rajono savivaldybės teatro direktorė Regina Kestenienė. – Plečiasi ir apimtimis, ir darbo su socialinės atskirties grupėmis kokybe. Tikimės, jog šis nelengvas darbas duos siekiamų rezultatų: laužys stereotipus, pakeis jaunų žmonių ir mūsų pačių gyvenimus tolerancijos, savitarpio pagarbos ir supratimo linkme“.
Kiekvienas projekto dalyvis gavo ir po asmenišką „lygybės medį“ – skėtį su Jonavos savivaldybės teatro simbolika, vienodai saugantį ir nuo lietaus, ir nuo saulės, ir nuo bet kokių kritulių... Simbolinė dovana, priminsianti, jog visi, kokie bebūtume, esame lygūs ir visi telpame po šia saule...

Dalyviai:
Jonavos r. Neįgaliųjų veiklos centro jaunimas
Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko pagrindinės mokyklos mokiniai
Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos mokiniai
Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos mokiniai
Jonavos r. Vaikų globos namų auklėtiniai

Vedėjai ir konsultantai:
Darius Armanavičius, teatro mokytojas-metodininkas, aktorius, režisierius
Gintarė Kazakevičienė, teatrologė, praktinės programos „Kūrybinės partnerystės“ dalyvė
Renaldas Bartulis, VšĮ  „Tiesiog teatras“ direktorius, režisierius
Jelena Galvydytė, Jonavos r. savivaldybės pedagoginės-psichologinės tarnybos spec. pedagogė
Auksuolė Venckutė-Ivanauskė, Jonavos r. savivaldybės pedagoginės-psichologinės tarnybos socialinė pedagogė

2016
Previous Post
Daugiausia Lietuvos teatralų nominacijų atiteko Jonavai
Next Post
About Jonava Municipality theatre