AIDAS 2007

Irena Nagulevičienė, "Naujienos" 2007 10 06

 Juoda dėmė „Aido“ forume

„Kas antrą rugsėjį į Jonavą suvažiuoja ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių teatralai. Suvaidinę mūsų žiūrovams spektaklius, išvyksta į namus, drauge išsiveždami įspūdžius apie teatro forumą „Aidas“, Lietuvą ir dramaturgą Raimundą Samulevičių“, - aštuntojo tarptautinio teatro festivalio „Aidas“ atidarymo vakarą sakė rajono Savivaldybės teatro direktorė Regina Kestenienė. Šventėje dalyvavęs Kauno apskrities viršininko pavaduotojas Virginijus Vizbaras, pasidžiaugęs tokia puikia jonaviečių tradicija, netgi suabejojo, ar tik Jonavos teatralai neketina nurungti Kauno?
Pasibaigus šešias dienas trukusiam renginiui ir nutilus suomių, vokiečių, olandų, anglų, rusų kalboms, skambėjusioms Kultūros centre, imi tikėti, kad Kauno apskrityje dirbančio valdininko žodžiai ne iš piršto laužti, nes mūsų mėgėjų teatras – vienintelis Lietuvoje organizuoja tokio masto renginį ir skiria jį kraštiečiui dramaturgui Raimundui Samulevičiui atminti.
Forumo organizatoriai, sudarydami programą, stengėsi pristatyti spektaklius, tinkančius įvairiai publikai – vaikams, intelektualams, kaimo gyventojams. Todėl šiemet vaidinimus matė ne tik miesto, bet ir Kulvos, Panoterių žiūrovai.
Forumo sumanytojai neapsiribojo vien tik pasirodymais scenoje – vyko diskusijos, seminarai –praktikumai, kuriuose žinių suteikė patirtį turintys režisieriai, juose dalyvavo Meno mokyklos moksleiviai. „Tokie užsiėmimai labai vertingi kultūros darbuotojams, mokyklų pedagogams, kurie vadovauja teatro būreliams ir pan. Pranešimų klausėsi, diskusijose dalyvavo Mažeikių, Pasvalio, Kauno, Panevėžio ir kt. rajonų atstovai, o iš jonaviečių buvo tik miesto Kultūros centro ir Meno mokyklos darbuotojai. Teisybę sako: „Bažnyčia arti, o Dievas toli“... Apmaudu, kad vietos televizija nematė reikalo R. Samulevičiaus jubiliejui skirti didesnio dėmesio...“ – sakė savivaldybės teatro režisierius Jonas Andriulevičius. Pasak jo, susidaro nuomonė, kad seminarai ir diskusijos buvo reikalingi Lietuvos ir Europos teatrų trupėms, bet ne jonaviečiams. Tai pirmas, bet ne vienintelis krislas akyje. „Priimant tiek svečių, be abejo, atsiranda įvairių keblumų. Žiūrėk tai vienur, tai kitur trūksta šalto ar karšto vandens, sulūžta užraktas. Bet tai mažmožiai, kurių niekas, išskyrus mus, ir nepastebi. Kur kas skaudesni vieši incidentai...“ apmaudžiai sako J. Andriulevičius ir R. Kestenienė.
Iki šiol nėra pasitaikę, kad nuo vietos chuliganų nukentėtų festivalio svečiai. Visi buvo priblokšti, kai prieš pietus keli iš automobilio išpuolę jaunuoliai sumušė Klaipėdos universiteto studentą. „Mes ėjome šaligatviu per parką prie Meno mokyklos. Staiga išgirdome triukšmą. Atsigręžę pamatėme kruviną festivalio dalyvį ir nubėgančius vaikinus, kurie sėdo į lengvąją mašiną ir nurūko. Policija atvyko per kelias sekundes, nugabeno į ligininės Priėmimo skyrių sužalotąjį. Netrukus buvo sulaikyti ir chuliganai, suteršę mūsų krašto įvaizdį. Kokią nuomonę apie jonaviečius išsivežė svečiai iš Suomijos, Olandijos, Vokietijos, Rusijos? Gėda prieš visą Europą. Nors Policijos komisariatas forumo dienomis ir buvo sustiprinęs patruliavimą, tačiau kas galėjo pagalvoti, kad toks nusikaltimas gali būti įvykdytas šviesiu paros metu ir dar ten, kur viename būryje eina pietauti visi renginio dalyviai?“ – stebėjosi organizatoriai.
„Šaukštas deguto visą medaus statinę pagadina“, sakytų mūsų senoliai. Lieka tenkintis tuo, kad Jonavos svečiai, nustebinti akiplėšiško elgesio, gyrė pareigūnų operatyvumą.
Incidentas forumo nesužlugdė. Ir toliau dirbo ekspertų komisija, kurią sudarė teatro kritikė Ingrida Daunoravičiūtė, teatrologė, VDU dėstytoja Vitalija Truskauskaitė ir Klaipėdos universiteto Režisūros katedros vedėja, Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos prezidentė, pasaulinės AITA/IATA meno tarybos narė doc. Danutė Vaigauskaitė, šį tarptautinį jonaviečių projektą pavadinusi „prasmingu ir reikalingu stebuklu“. VDU studentės kelias dienas fiksavo teatro forume verdantį gyvenimą ir jį atspindėjo laikraštyje „Aidas“.P.S.Mėgėjų blynai nesvyla!“Šešias dienas mūsų krašte klegėjo įvairiatautė teatralų šeima, kurioje vaidino mechanikai ir  gydytojai, socialiniai darbuotojai ir bibliotekininkai, spaustuvininkai ir prokurorai, apsaugos darbuotojai ir mokytojai. „Esu labai dėkinga už draugiškumą, šilumą, puikius teatrinius įspūdžius, kuriuos patyriau Jūsų pasiaukojamo darbo dėka „Aido“ forume. Labai vertinu Jūsų pastangas, nes Jūs kuriate teatrinio bendravimo erdvę, kuri jungia, o ne skiria žmones. Ir aš taip suprantu teatro paskirtį“, - padėkos laiške forumo organizatoriams rašo VDU dėstytoja V. Truskauskaitė. 

Aštuntojo „Aido“ programa
2007 m. rugsėjo 25-30 d.

Šiaulių Universiteto meno edukologijos katedros dėstytojos D. Dargienės kūrybinė laboratorija vaikams ir jaunimui „Teatro raiškos inovacijos“

Režisieriaus Vitoldo Masalskio menų spaustuvė  „Salamandros sapnas. Paveikslas“, choreografė ir atlikėja L. Juodkaitė, kompozitorius ir muzikos atlikėjas M. Baranauskas, dailininkė R. Valčik

Diskusija  „Mėgėjų teatras šiandieninėje kultūroje“ . Vedėja doc. Danutė Vaigauskaitė

Vakaras „Gyvas girioj aidas“ Samulevičių  sodyboje

Jonavos savivaldybės teatras
R. Samulevičius „Laukimas“, rež. Ž. Martinaitienė

Kauno valstybinis dramos teatras
G. Varnas ir G. Labanauskaitė „Žvaigždžių kruša“, rež. G. Varnas

VĮ „Menų spaustuvė“
„Salamandros sapnas. Paveikslas“, rež. V. Masalskis, choreog. ir atlikėja J. Juodaitė

Utenos kultūros centro lėlių teatras „Zuikis Puikis“
Broliai Grimai „Batuotas katinas“, rež. J. Baldauskienė

Klaipėdos Universiteto mokomasis teatras
J. Marcinkevičius „Mamutienos valgytojai“ , rež. doc. G. Šimkus

Jonavos savivaldybės teatras
„Kiaulių gatvės gyvenimas“ pagal J. Grušo noveles, rež. J. Andriulevičius

Birštono kultūros centro suaugusiųjų teatras
K. Saja „Pasimatymas sodo namely“, rež. R. Jacunskas

Jonavos savivaldybės teatro jaunimo grupė
„Trys mylimos“ pagal  Žemaitę, rež. Ž. Martinaitienė

Kalvarijos teatras „Titnagas“
R. Kaškauskas „Meilės keturkampis“, rež. K. Krasnickas

Fellbash m. THAG teatras (Vokietija)
G. Frank „Robinzonas Kruzas“, rež. G. A. Frank

Odincovo m. teatras-studija „Naš dom“ (Rusija)
A. Kazancev „Kremliau, ateik pas mane“, rež. A. Zorina.

Teatras SPOT‘70 (Olandija)
“Žaidimas poroje”, rež. J. Raaijmakers

Pasvalio krašto muziejaus teatras
I. Willkvist „Helverio naktis“, rež. G. Kutkauskas

Previous Post
Daugiausia Lietuvos teatralų nominacijų atiteko Jonavai
Next Post
About Jonava Municipality theatre