P. Vaičiūnas „Prisikėlimas“

Premjera 1990-07-11

Režisierius Jonas Andriulevičius
Dailininkė Rasita Sanikovaitė
Choreografė Vilma Širkaitė

Žymaus dramaturgo, Jonavos krašto sūnaus Petro Vaičiūno 100-osioms gimimo metinėms skirtas spektaklis statytas blokados sąlygomis, “pliko” entuziazmo ir sunkios materialinės situacijos laikais. Spektaklio leitmotyvu pasirinkti pagrindinio herojaus žodžiai: “Mums visiems reikia prisikelti iš purvo. Gyvenime daug nereikalingo purvo, o žmogus turi būti švarus kasdien, visais atžvilgiais.” Kai prislėgta dvasia, tada nebelieka žmogaus. Norintiems susigrąžinti save ne tik kitiems, bet, svarbiausia, sau pačiam, belieka viena – prisikėlimas. Tarpukario Kauno gyvenimo kontekste - intrigose, lūkesčiuose, nuopuoliuose, korupcijoje, savanaudiškume, geresnio gyvenimo paieškose - menininkas dažnai atrodo kaip balta varna, o kūrėjas gerbiamas tik tada, kai numiršta.
1936 m. parašytame kūrinyje keliamos problemos ne tik išliko – jonaviečių spektaklyje jos paaštrėjo, suaktualėjo. “Prisikėlimas”, laikomas geriausia P. Vaičiūno pjese, pasak spektaklio režisieriaus Jono Andriulevičiaus, “yra apie mus, apie mūsų situaciją, dabartinį gyvenimą”.
Spektaklio premjerą stebėjo rašytojo žmona, aktorė Teofilija Vaičiūnienė, negailėjusi jonaviečiams šiltų padėkos žodžių už kraštiečio atminimo įamžinimą, džiaugėsi nuoširdžiu ir įtaigiu Jonavos teatralų darbu..

Rimas Alna – Povilas Sakalauskas
Irma – Adelija Mykolaitienė
Petras Barva – Vytautas Šlajus
Mara – Renata Ivanauskaitė
Sesuo Angelija – Danguolė Lukošiūnienė
Algaudas – Eduardas Bružas
Cilė – Bronė Zubrickaitė
Reporteris – Darius Kačenauskas
Irmos motina – Marcelė Bružienė
Ponai – Julius Kielė, Mindaugas Švėgžda, Vladas Žalkauskas
Žmogus iš centro – Arūnas Rožnys
Tarnaitė – Vitalija Kraučelienė
Čigonas – Viktoras Dudžinskis
Policininkas – Darius Čiabatariūnas
Šokėjos – Sandra Pajaujytė, Rasa Rimkutė, Vaida Žilinskaitė

Previous Post
G. Mareckaitė „Eglės namai“
Next Post
K. Binkis "Kai atsarga daro gėdą"